Frequently asked questions

Agustin gaute b Sh DA Al PL Kc
What is included in the onboarding?

Onboarding is included for all Zeticon's Software-as-a-Service plans. It includes a training course and an intensive metadata workshop.

Is the DAM solution cloud based?

Zeticon's solution can be implemented in the cloud or on premise. We refer to the different subscription models

Does the solution have an API to communicate with other solutions?

Zeticon applies the API first philosophy. This is guarded by the fact that Zeticon itself uses this API to build its user interfaces. As a result, the standard functionalities are also accessible from external applications.

Is Single Sign On via Azure AD possible?

This is an integration task, which has already been implemented many times
implemented at a wide range of customers. We assume that the customer already has an Azure AD to manage its users within the organisation.

I already have a website. Can I use my own website to access images?

Yes, this is certainly possible. Thanks to the Open Rest API, we can integrate seamlessly with any platform.

Can Digital Asset Management be integrated with most content management systems?

Zeticon's solution is built on an API-First philosophy. This means that every functionality present in the DAM solution can be accessed from the required content management systems. This is not limited to the search and filter functionality. Because of this, our solution can be seen as a sustainable hub in which not only assets and their associated metadata can be uploaded from other (production systems), but which can also be opened up to platforms such as Web CMS, portals, e-commerce platforms, and so on.

Komen er regelmatig nieuwe releases uit?

We werken naar 4 releases per jaar, per kwartaal. Shared Saas omgeving krijgen relatief snel deze versies. Voor klanten op on premise/private omgeving, wordt er bekeken met hen wanneer een upgrade uitgewerkt worden.

Is er versiecontrole mogelijk om te voorkomen dat bestanden overschreven worden?

Bij het opladen van beelden wordt er tijdens de verwerkingsfase diverse technische zaken uitgevoerd. Zo wordt er een controle gedaan op duplicaten. Onze oplossing laat geen duplicaten toe. Er worden afgeleiden gemaakt zijnde preview en preservatie afgeleiden. Het origineel wordt veilig weggeschreven en bewaard.

Elke nieuwe versie die wordt opgeladen, omvat een unieke ID. Hiermee vermijdt u enerzijds onnodige verspilling van opslagruimte, maar verzeker u ook dat iedereen binnen een organisatie werkt met exact hetzelfde bestand, waardoor verwarring vermeden kan worden.

Hoe is de back-up georganiseerd?

Zeticon zorgt voor een veilige en duurzame opslag van de bestanden en hun metadata. Hier horen standaard back-ups en redundante opslag bij.

Kunnen er assets opgeladen worden door externen?

Binnen onze oplossing bestaat er een Import module.

Dit is een webapplicatie die toelaat om (externe) personen via een gestructureerde workflow beelden te laten op laden, en zelfs indien gewenst bepaalde basis metadatering af te dwingen. Deze foto’s kunnen dan in een “wachtruimte” komen, waarbij eerst een kwaliteitscontrole en/of interne goedkeuring moet gebeuren vooraleer deze definitief in de DAM/MAM worden opgeslagen voor verder gebruik en/of publicatie.

Import module

Kan ik zelf rollen en permissies instellen?

Onze oplossing heeft een uitgebreid security model op basis van rollen en groepen, waarbij toegang tot assets zoals beelden en/of documenten kan geregulariseerd worden.

In welke talen is jullie oplossing beschikbaar?

Je kan onze oplossing gebruiken in verschillende talen (standaard Engels, Nederlands, Frans). Individuele geregistreerde gebruikers kunnen dit veranderen naar hun voorkeurstaal. Als je onze oplossing in een andere taal beschikbaar wilt hebben, neem dan contact op met ons team!

Waarvoor staat OAIS?

OAIS staat voor Open Archival Information System. Dit is ​één van de modellen die gebruikt wordt om duurzame toegankelijkheid mogelijk te maken in informatiesystemen.

Het ‘OAIS-model’ houdt in dat:
- Zowel analoge als digitale informatie op een gemakkelijke en overzichtelijke manier kan opgeslagen worden in een centraal systeem.
- Aan die informatie, metadata en beheerinformatie gehangen worden zodat het systeem het onderwerp weet en hoe dit beheert moet worden.
- Informatie die verlopen is of nieuwe versies krijgt duidelijk aangegeven of automatisch verwijderd worden.
- Via metadata en beheerinformatie zorgt het systeem dat de informatie gemakkelijk gevonden kan worden door gebruikers die toegang hebben.
- De bestanden automatisch ontsloten kunnen worden naar gelinkte tools en softwaresystemen.

Wat betekent Archiving by Design?

‘Archiving by ​design’ houdt in dat tijdens de ontwerpfase van een informatiesysteem en processen bewust wordt nagedacht over de levenscyclus en stroom van informatie binnen dit systeem. Dit principe hanteren zorgt ervoor dat jouw informatie:
- Gemakkelijker vindbaar en beschikbaar is.
- Beter leesbaar en interpreteerbaar is
- Meer betrouwbaar en toekomstbestendig is.

Kortom, duurzaam en toegankelijk

Ondersteunt het systeem de gangbare browsers (Edge, Chrome, Firefox, Safari, ...)?

Ja, het platform ondersteunt de gangbare browers.

Is your organisation next in line?

Together we find the right solution to your questions

Contact us