Veelgestelde vragen

implementatie
Wat is inbegrepen in de onboarding?

Onboarding is inbegrepen voor alle Software-as-a-Service plannen van Zeticon. Deze omvat een training en een intensieve metadataworkshop

Is de DAM oplossing cloud based?

Zeticon’s oplossing kunnen zowel in de cloud als on premise geïmplemteerd worden. Wij verwijzen hierbij naar de verschillende abonnementsmodellen

Meer info over de abonnementsmodellen

Beschikt de oplossing over een API om te kunnen communiceren met andere oplossingen?

Zeticon hanteert de API first filosofie. Deze wordt bewaakt doordat Zeticon zelf gebruik maakt van deze API voor het opbouwen van zijn gebruikersinterfaces. Dit heeft als resultaat dat de standaard functionaliteiten via deze weg tevens aanspreekbaar zijn vanuit externe applicaties

is Single Sign On via Azure AD mogelijk?

Dit is een integratietaak, dewelke al veelvuldig is
geïmplementeerd bij een hele reeks klanten. We gaan ervan uit dat de klant reeds over een Azure AD beschikt voor het beheer van zijn gebruikers binnen de organisatie.

Ik heb al een website. Kan ik gebruik maken van mijn eigen website om beelden te ontsluiten?

Ja, dit is zeker mogelijk. Dankzij de Open Rest-Api kunnen we naadloos integreren met elk platform.

Kan het Digital Asset Management integreren met de meeste content management systemen?

De oplossing van Zeticon is gebouwd vanuit een API-First filosofie. Dit betekent dat elke functionaliteit aanwezig in de DAM-oplossing kan aangesproken worden vanuit de vereiste content management systemen. Dit beperkt zich niet enkel tot de zoek- en filter functionaliteiten. Hierdoor kan onze oplossing aanzien worden als een duurzame hub waarin niet enkel vanuit andere (productiesystemen) assets en zijn bijbehorende metadata kan opgeladen worden, maar tevens kan ontsloten worden naar platformen zoals Web CMS, portalen, e-commerce platformen,...

Komen er regelmatig nieuwe releases uit?

We werken naar 4 releases per jaar, per kwartaal. Shared Saas omgeving krijgen relatief snel deze versies. Voor klanten op on premise/private omgeving, wordt er bekeken met hen wanneer een upgrade uitgewerkt worden.

Is er versiecontrole mogelijk om te voorkomen dat bestanden overschreven worden?

Bij het opladen van beelden wordt er tijdens de verwerkingsfase diverse technische zaken uitgevoerd. Zo wordt er een controle gedaan op duplicaten. Onze oplossing laat geen duplicaten toe. Er worden afgeleiden gemaakt zijnde preview en preservatie afgeleiden. Het origineel wordt veilig weggeschreven en bewaard.

Elke nieuwe versie die wordt opgeladen, omvat een unieke ID. Hiermee vermijdt u enerzijds onnodige verspilling van opslagruimte, maar verzeker u ook dat iedereen binnen een organisatie werkt met exact hetzelfde bestand, waardoor verwarring vermeden kan worden.

Hoe is de back-up georganiseerd?

Zeticon zorgt voor een veilige en duurzame opslag van de bestanden en hun metadata. Hier horen standaard back-ups en redundante opslag bij.

Kunnen er assets opgeladen worden door externen?

Binnen onze oplossing bestaat er een Import module.

Dit is een webapplicatie die toelaat om (externe) personen via een gestructureerde workflow beelden te laten op laden, en zelfs indien gewenst bepaalde basis metadatering af te dwingen. Deze foto’s kunnen dan in een “wachtruimte” komen, waarbij eerst een kwaliteitscontrole en/of interne goedkeuring moet gebeuren vooraleer deze definitief in de DAM/MAM worden opgeslagen voor verder gebruik en/of publicatie.

importmodule

Kan ik zelf rollen en permissies instellen?

Onze oplossing heeft een uitgebreid security model op basis van rollen en groepen, waarbij toegang tot assets zoals beelden en/of documenten kan geregulariseerd worden.

In welke talen is jullie oplossing beschikbaar?

Je kan onze oplossing gebruiken in verschillende talen (standaard Engels, Nederlands, Frans). Individuele geregistreerde gebruikers kunnen dit veranderen naar hun voorkeurstaal. Als je onze oplossing in een andere taal beschikbaar wilt hebben, neem dan contact op met ons team!

Waarvoor staat OAIS?

OAIS staat voor Open Archival Information System. Dit is ​één van de modellen die gebruikt wordt om duurzame toegankelijkheid mogelijk te maken in informatiesystemen.

Het ‘OAIS-model’ houdt in dat:
- Zowel analoge als digitale informatie op een gemakkelijke en overzichtelijke manier kan opgeslagen worden in een centraal systeem.
- Aan die informatie, metadata en beheerinformatie gehangen worden zodat het systeem het onderwerp weet en hoe dit beheert moet worden.
- Informatie die verlopen is of nieuwe versies krijgt duidelijk aangegeven of automatisch verwijderd worden.
- Via metadata en beheerinformatie zorgt het systeem dat de informatie gemakkelijk gevonden kan worden door gebruikers die toegang hebben.
- De bestanden automatisch ontsloten kunnen worden naar gelinkte tools en softwaresystemen.

Wat betekent Archiving by Design?

‘Archiving by ​design’ houdt in dat tijdens de ontwerpfase van een informatiesysteem en processen bewust wordt nagedacht over de levenscyclus en stroom van informatie binnen dit systeem. Dit principe hanteren zorgt ervoor dat jouw informatie:
- Gemakkelijker vindbaar en beschikbaar is.
- Beter leesbaar en interpreteerbaar is
- Meer betrouwbaar en toekomstbestendig is.

Kortom, duurzaam en toegankelijk

Ondersteunt het systeem de gangbare browsers (Edge, Chrome, Firefox, Safari, ...)?

Ja, het platform ondersteunt de gangbare browers.

Is jouw organisatie de volgende in lijn?

Samen zoeken we naar de juiste oplossing voor jouw vragen

Contacteer ons