Zeticon als Host Sponsor voor Ipres 2019

Ipres2019
Terug naar overzicht

iPRES is de eerste en langstlopende serie van conferenties rond digitale bewaring. Sinds 2004 houdt iPRES jaarlijkse conferenties over de hele wereld op maar liefst vier continenten. 300-400 Wetenschappers, studenten, onderzoekers, archivarissen, bibliothecarissen, leveranciers en andere deskundigen komen samen om recente ontwikkelingen en innovatieve projecten te delen en om problemen op te lossen.

De 16e conferentie wordt georganiseerd door het Nederlands Netwerk Digitaal Erfgoed en vindt plaats in Amsterdam van 16 tot en met 20 september 2019!

CONFERENTIES ROND DIGITAAL BEHEER

De conferentie brengt tal van deskundigen samen om recente ontwikkelingen en innovatieve projecten op vlak van digitale bewaring met elkaar te delen, gaande van strategie tot uitvoering voor zowel internationale als lokale initiatieven.

iPRES 2019 wordt gehost door het Nederlandse Digital Heritage Network.
Het Nederlands Netwerk Digitaal Erfgoed is een samenwerkingsverband tussen erfgoedinstellingen die de uitdaging van een betrouwbare toegang tot digitaal materiaal helpt aan te gaan. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een netwerk van gemeenschappelijke faciliteiten, diensten en kennis om de zichtbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van de rijke digitale collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen te verbeteren.

Als host sponsor zal Zeticon aanwezig zijn tijdens de zestiende editie, omwille van de evolutie van onze Zeticon-oplossingen naar een volledige e-Depot-suite.

Meer info over de conferentie kan je vinden via de site van iPRES: https://ipres2019.org/.

Bekijk de trailer!

Geschreven door Thuy Nguyen