Versnel technologische innovatie en verlaag IT-kosten binnen je organisatie met Application Retirement

Brooke cagle w475s9 Zh D4 I unsplash zeticon applicationretirement
Terug naar overzicht

Zorgt een fusie van diverse bedrijven ervoor dat er binnen jouw organisatie verschillende platformen voor éénzelfde doelstelling worden gebruikt? Is de gebruikte technologie van je applicaties verouderd? Zit je bedrijfsinformatie verspreid in verouderde software? Wordt de huidige applicatie niet meer ondersteund door de leverancier waardoor dit een beveiligingsrisico kan veroorzaken?

Het uitfaseren van deze verouderde applicaties, ook wel bekend als application retirement, kan de volgende belangrijke stap zijn voor jouw organisatie.

Wat is application retirement?

Application Retirement is het proces van het buiten gebruik stellen van verouderde applicaties binnen een organisatie. Het doel van application retirement is om deze systemen uit te faseren en te vervangen door modernere, efficiëntere oplossingen die ook beter aansluiten bij de huidige en toekomstige noden van een bedrijf.

Waarom kiezen voor application retirement?

De beslissing om applicaties op pensioen te sturen heeft vaak verschillende motiveringen. De meest voorkomende gevallen zijn:

  • Verouderde technologieën: Applicaties raken verouderd doordat de software en technologie waarop ze zijn gebouwd niet langer voldoen aan de moderne normen. Hierdoor dreigen de functionaliteit, de prestaties en de compatibiliteit met andere systemen in het gedrang te komen.
  • Hoge onderhoudskosten: De optelsom om verschillende applicaties met dezelfde doeleinden in leven te houden is vaak een hoge, onzichtbare kost. Dit gaat van hoge licentie- en ondersteuningskosten tot de kosten om de infrastructuur te onderhouden.
  • Beveiligingsrisico’s: Verouderde applicaties kunnen een beveiligingsrisico vormen vanwege niet-geüpdatete kwetsbaarheden en gebrek aan ondersteuning van leveranciers. Door deze applicaties op tijd buiten gebruik te stellen, verminder je als bedrijf de blootstelling aan beveiligingsrisico's. Zo bescherm je jouw organisatie tegen datalekken.
  • Niet compliant met regulering: Verouderde applicaties voldoen mogelijks niet meer aan de huidige regelgeving en vereisten op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Je vermindert juridische risico’s door de verouderde applicaties tijdig af te danken.
  • Gebrek aan ondersteuning: Sommige software wordt niet langer ondersteund door de leverancier. Dit betekent dat er geen updates, patches of technische ondersteuning beschikbaar zijn. Door deze applicaties toch te blijven gebruiken, kunnen er binnen organisaties operationele problemen ontstaan wanneer de informatie in deze applicaties plots niet meer toegankelijk is.
  • Veranderende bedrijfsbehoeftes: De behoeften van een organisatie kunnen in de loop van de tijd veranderen als gevolg van groei, veranderingen in de markt of verschuivingen in bedrijfsstrategieën. Verouderde applicaties dreigen hierin een blok aan het been te worden als ze niet langer aan de veranderende bedrijfsbehoeftes voldoen. Om een continue vlotte werking van je organisatie te garanderen, is het belangrijk om op tijd over te stappen naar nieuwe geschikte applicaties.

Lees meer

Streven naar innovatie, efficiënte en kostenbesparing met Application Retirement

Het loont op verschillende vlakken de moeite om de gebruikte applicaties en software binnen je organisatie in kaart te brengen en stappen te ondernemen.

1. Kostenbesparing: Het onderhouden van verouderde applicaties kan duur zijn. Door deze systemen buiten gebruik te stellen, kunnen organisaties aanzienlijke kosten besparen op onderhoud, licenties en ondersteuning.

2. Geen verlies van data en legacy gegevens: Kom niet voor voldongen feiten te staan wanneer de data in de verouderde applicaties plots niet meer beschikbaar is. Stap tijdig over naar nieuwe applicaties en migreer de data naar deze nieuwe, veilige en duurzame systemen.

3. Risicovermindering: door onveilige en verouderde applicaties op tijd vaarwel te zeggen, verminder je de beveiligingsrisico’s binnen je organisatie.

4. Efficiëntie: Wanneer alle data uit verschillende oude applicaties wordt samengebracht in één centraal informatieplatform, vinden de werknemers van je organisatie de nodige informatie veel sneller terug. Zo verhoog je de efficiëntie binnen je bedrijf.

Een doordachte, gefaseerde aanpak

Een goede, doordachte aanpak met een duidelijke visie is onontbeerlijk bij het proces van application retirement. Enkel door dit gefaseerd aan te pakken, kan een organisatie aanzienlijke voordelen uit application retirement halen op zowel korte als lange termijn. Er zijn namelijk diverse uitdagingen die op je pad kunnen komen in het proces. Denk maar aan het migreren van data van het verouderd systeem naar de nieuwe omgeving. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde medewerkers weerstand kunnen bieden waardoor een duidelijke change management strategie cruciaal is.

De ervaren experten van Zeticon helpen je hier graag bij. Dankzij hun expertise en gefaseerde aanpak begeleiden ze je van begin tot eind in het application retirement traject van je organisatie. Aan de hand van een scan van de huidige situatie en het beoogde resultaat wordt een plan van aanpak opgesteld. Dankzij workshops en een intensieve en no-nonsense projectaanpak zorgt Zeticon voor een naadloze overstap naar het nieuwe informatieplatform.

Benieuwd naar wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op!

contact us
Conclusie

Het is cruciaal om je bedrijfs- en IT-noden of prioriteiten op elkaar af te stemmen om zo innovatie binnen je organisatie te versnellen. Verouderde applicaties op tijd op pensioen sturen, speelt hierin een belangrijke rol. Zo bereik je kostenverlaging, efficiëntie en meer veiligheid voor je bedrijf. Ook verminder je de risico’s op ontoegankelijke informatie en datalekken. Door in te zetten op een gestructureerde application retirement aanpak met Zeticon garandeer je de continuïteit van je bedrijfsprocessen.

Geschreven door Mathilde Lacante