Maak kennis met Alexis Rombaut, ons systeemarchitect

ZETICON INTERVIEW 1
Terug naar overzicht

Acht jaar geleden ging Alexis Rombaut voor het eerst aan de slag bij Zeticon, waar hij in de loop der jaren een grondige evolutie meemaakte op de werkvloer. Hij zag de start-up uitgroeien tot een professionele omgeving, waarbinnen hij momenteel een vaste waarde is van het team en de rol van systeemarchitect op zich neemt.


DE WEG NAAR ZETICON

Alexis leerde Zeticon kennen in de werkgroep van de Universiteit Gent dankzij professor Paul Lagasse, tevens ook de toenmalige eigenaar van Zeticon. Alexis zocht een grotere uitdaging als onderzoeker, waarna de bal aan het rollen ging. De originele architect bij Zeticon was in diezelfde periode ook supervisor bij Ugent, waardoor het werk van Alexis voor hen niet onbekend was en hij het Zeticon-team mocht vervoegen.

CARRIÈRE IN ARCHITECTUUR

Als ontwikkelaar startte Alexis zijn carrière bij Zeticon. Zijn allereerste opdracht was er meteen eentje voor een grote klant, namelijk Videohouse, waarbij hij instond voor de verwerking van video’s en transcoding service. Alexis was verantwoordelijk voor het inkomend videomateriaal en maakte video’s in lage resolutie om te publiceren op de website. Gaandeweg ging hij zich verdiepen in het ingest en export proces, waardoor hij na enkele jaren de rol als architect kon overnemen. Momenteel bestaat Alexis zijn taak voornamelijk uit het bewaken van de volledige architectuur van Mediahaven en het synchroon houden van de langetermijnvisie.

“Het product wordt alsmaar groter. Als je over een mooie kern beschikt, maar er steeds nieuwe zaken aan worden toegevoegd, moet je erover waken dat de kern compact en flexibel genoeg blijft.”

NIEUWE DYNAMIEK OP DE WERKVLOER

Zeticon kende een enorme evolutie op vlak van werknemers, structuur en klanten. Vroeger heerste er een jonge sfeer en waren er weinig werknemers, waardoor iedereen verschillende taken op zich nam. Zeticon is in aantallen verdubbeld, zowel op vlak van werknemers als van klanten, waardoor er meer nood was aan structuur. Hierdoor kwamen er meer uitdagingen op het pad van Zeticon en is er op dit moment meer mankracht om ze daadwerkelijk en vlot te realiseren. En daarenboven zorgt de structuur en planning ook voor meer duidelijkheid; je kan beter inschatten of een opdracht haalbaar is en wanneer deze gefinaliseerd kan worden.

“Vroeger wou je tegelijkertijd tien verschillende ‘hoedjes’ opzetten en extra taken op jou nemen. Nu is er de ruimte om enkele ‘hoedjes’ af te geven, zodat je meer focus kan leggen op je eigen hoofdopdracht.”

Over de sfeer niets dan lof; het klikt goed met alle collega’s, maar er blijft wel een grens tussen werk en privé behouden. Deze grens is enorm belangrijk bij het ontvangen en geven van kritiek tijdens een pitch of opdracht, zodat de feedback niet persoonlijk wordt genomen.

TOEKOMSTPLANNEN

Alexis houdt zich liever bezig met het technische dan met organisatorische aspect, al blijft de ambitie om bij te leren sterk aanwezig. In het algemeen blijft software ontwikkeling, meer bepaald programmeren, grotendeels stabiel en verandert er op termijn niet heel veel. Al lijkt bijscholing voor hem heel interessant om ervaring op te doen met nieuwe technologieën, zoals workflow engines. Aangezien ze momenteel bezig zijn met SpringBoot, een Java framework, vindt Alexis het zeker handig om daarin wat meer bij te benen.

“We wonnen eerder al aanbestedingen van buitenlandse grotere spelers. We mogen best dromen om dit patroon aan te houden en zelfs uit te breiden naar andere landen in Europa ... The sky is the limit!”

WAT MAAKT ZETICON UNIEK?

Dankzij het uitgebreide netwerk van Cronos, ontstaat er een wisselwerking waardoor het mogelijk wordt om onze producten te blijven verbeteren.

“Zeticon is in staat om een Belgisch product te ontwikkelen, dat technisch zeer kwalitatief is en dat zich perfect kan aanmeten met grotere spelers. Met een meer commerciële drive dankzij Chris en Cronos, kunnen we heel mooie dingen realiseren.”

Al 10 jaar slaagt Zeticon erin het eigen product te verfijnen, onderhouden, elementen te verwijderen en deze opnieuw op te bouwen. Het wordt zo omvangrijk dat je het kan vergelijken met een brug: “Wanneer je eindelijk aan het einde bent, moet je alweer naar het begin terugkeren om de brug te blijven onderhouden.”

Vrijblijvende sollicitatie

Bij Zeticon zijn we altijd op zoek naar gedreven collega's om ons team te versterken. Aarzel dan zeker niet om vrijblijvend jouw CV door te sturen!

Geschreven door Thuy Nguyen