Veelgestelde vragen

implementatie
Beschikt de oplossing over een API om te kunnen communiceren met andere oplossingen?

Zeticon hanteert de API first filosofie. Deze wordt bewaakt doordat Zeticon zelf gebruik maakt van deze API voor het opbouwen van zijn gebruikersinterfaces. Dit heeft als resultaat dat de standaard functionaliteiten via deze weg tevens aanspreekbaar zijn vanuit externe applicaties

Kunnen de assets publiek beschikbaar gemaakt worden?

Binnen ons platform is er een volledig securitymodel dat toelaat te beslissen welke assets door wie mogen gezien, bewerkt, verwijderd of bewaard worden.

Moet ik altijd manueel toevoegen of kan ik ook verschillende foto’s in één keer opladen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om op te laden in onze DAM:

  • manueel : foto bevindt zich op een bepaalde locatie en als losse item opladen
  • semi-automatisch: in bulk
  • automatisch
Welke type bestanden kunnen er worden opgeladen?


Allerhande bestanden zoals multimedia (beeld, video, audio...), digitale scans, gedigitaliseerde pdf bestanden, office documenten, … kunnen met bijhorende metadata bewaard worden.

Kunnen we vaste bewaartermijnen instellen voor een document/mediabestand?

Dit kan ingesteld worden bij het metadateren van een mediabestand. De regels hiervoor zijn afhankelijk van klant tot klant. Er kunnen classificaties kunnen gehanteerd worden.

Kan je een overlay of logo voorzien bij het downloaden?

Bij exportlocaties is dit een parameter en kan je opteren voor een watermerk.

is Single Sign On via Azure AD mogelijk?

Dit is een integratietaak, dewelke al veelvuldig is
geïmplementeerd bij een hele reeks klanten. We gaan ervan uit dat de klant reeds over een Azure AD beschikt voor het beheer van zijn gebruikers binnen de organisatie.

Kunnen externe partners ook beelden opladen in de DAM/MAM-oplossing

Ja, dit kan via een importmodule.

Dit is een webapplicatie die toelaat om (externe) personen via een gestructureerde workflow beelden te laten op laden, en zelfs indien gewenst bepaalde basis metadatering af te dwingen. Deze foto’s kunnen dan
in een “wachtruimte” komen, waarbij eerst een kwaliteitscontrole en/of interne goedkeuring moet gebeuren vooraleer deze definitief in de beeldbank worden opgeslagen voor verder gebruik en/of publicatie.

Lees hier meer over

Komen er regelmatig nieuwe releases uit?

We werken naar 4 releases per jaar, per kwartaal. Shared Saas omgeving krijgen relatief snel deze versies. Voor klanten op on premise/private omgeving, wordt er bekeken met hen wanneer een upgrade uitgewerkt worden.

Is er versiecontrole mogelijk om te voorkomen dat bestanden overschreven worden?

Bij het opladen van beelden wordt er tijdens de verwerkingsfase diverse technische zaken uitgevoerd. Zo wordt er een controle gedaan op duplicaten. Onze oplossing laat geen duplicaten toe. Er worden afgeleiden gemaakt zijnde preview en preservatie afgeleiden. Het origineel wordt veilig weggeschreven en bewaard.

Elke nieuwe versie die wordt opgeladen, omvat een unieke ID. Hiermee vermijdt u enerzijds onnodige verspilling van opslagruimte, maar verzeker u ook dat iedereen binnen een organisatie werkt met exact hetzelfde bestand, waardoor verwarring vermeden kan worden.

Kunnen er assets opgeladen worden door externen?

Binnen onze oplossing bestaat er een Import module.

Dit is een webapplicatie die toelaat om (externe) personen via een gestructureerde workflow beelden te laten op laden, en zelfs indien gewenst bepaalde basis metadatering af te dwingen. Deze foto’s kunnen dan in een “wachtruimte” komen, waarbij eerst een kwaliteitscontrole en/of interne goedkeuring moet gebeuren vooraleer deze definitief in de DAM/MAM worden opgeslagen voor verder gebruik en/of publicatie.

importmodule

Kan bij het opladen van een PDF document, ook een coverfoto opgeladen worden? Of creëert de DAM oplossing uit zichzelf een coverfoto van een PDF?

Onze oplossing creëert zelf coverfoto’s.

Als iemand een foto neemt met zijn gsm en de locatie en andere info is opgeslaan, wordt deze automatisch overgenomen in jullie oplossing?

Correct, metadata die voor het opladen reeds in het beeld zit (bv. locatie, resolutie, oriëntatie, ...) wordt tijdens het verwerkingsproces automatisch uit het beeld gehaald en in het correcte metadata veld in onze oplossing ingevuld.

Kan ik zelf rollen en permissies instellen?

Onze oplossing heeft een uitgebreid security model op basis van rollen en groepen, waarbij toegang tot assets zoals beelden en/of documenten kan geregulariseerd worden.

Is jouw organisatie de volgende in lijn?

Samen zoeken we naar de juiste oplossing voor jouw vragen

Contacteer ons