Frequently asked questions

Agustin gaute b Sh DA Al PL Kc
Does the solution have an API to communicate with other solutions?

Zeticon applies the API first philosophy. This is guarded by the fact that Zeticon itself uses this API to build its user interfaces. As a result, the standard functionalities are also accessible from external applications.

Can the assets be made publicly available?

Within our platform, there is a complete security model that allows you to decide which assets can be seen, edited, deleted or stored by whom.

Do I always have to add them manually or can I also upload several photos in one go?

There are various possibilities of charging in our DAM:

  • manual: photograph is in a specific location and can be loaded as a separate item
  • semi-automatic: in bulk
  • automatic
What types of files can be uploaded?

All kinds of files such as multimedia (image, video, audio ...), digital scans, digitised pdf files, office documents ... can be stored with the corresponding metadata.

Can we set fixed retention periods for a document/media file?

This can be set when metadataing a media file. The rules for this depend on the client. Classifications can be used.

Can you provide an overlay or logo when downloading?

For export locations, this is a parameter and you can opt for a watermark.

Is Single Sign On via Azure AD possible?

This is an integration task, which has already been implemented many times
implemented at a wide range of customers. We assume that the customer already has an Azure AD to manage its users within the organisation.

Can external partners also load images into the DAM/MAM solution?

Yes, this can be done via an import module.

This is a web application that allows (external) persons to upload images via a structured workflow, and even to enforce certain basic metadata if desired. These images can then
enter a "waiting room", where a quality check and/or internal approval must first take place before they are definitively stored in the image bank for further use and/or publication.

Read more about the import module

Komen er regelmatig nieuwe releases uit?

We werken naar 4 releases per jaar, per kwartaal. Shared Saas omgeving krijgen relatief snel deze versies. Voor klanten op on premise/private omgeving, wordt er bekeken met hen wanneer een upgrade uitgewerkt worden.

Is er versiecontrole mogelijk om te voorkomen dat bestanden overschreven worden?

Bij het opladen van beelden wordt er tijdens de verwerkingsfase diverse technische zaken uitgevoerd. Zo wordt er een controle gedaan op duplicaten. Onze oplossing laat geen duplicaten toe. Er worden afgeleiden gemaakt zijnde preview en preservatie afgeleiden. Het origineel wordt veilig weggeschreven en bewaard.

Elke nieuwe versie die wordt opgeladen, omvat een unieke ID. Hiermee vermijdt u enerzijds onnodige verspilling van opslagruimte, maar verzeker u ook dat iedereen binnen een organisatie werkt met exact hetzelfde bestand, waardoor verwarring vermeden kan worden.

Kunnen er assets opgeladen worden door externen?

Binnen onze oplossing bestaat er een Import module.

Dit is een webapplicatie die toelaat om (externe) personen via een gestructureerde workflow beelden te laten op laden, en zelfs indien gewenst bepaalde basis metadatering af te dwingen. Deze foto’s kunnen dan in een “wachtruimte” komen, waarbij eerst een kwaliteitscontrole en/of interne goedkeuring moet gebeuren vooraleer deze definitief in de DAM/MAM worden opgeslagen voor verder gebruik en/of publicatie.

Import module

Kan bij het opladen van een PDF document, ook een coverfoto opgeladen worden? Of creëert de DAM oplossing uit zichzelf een coverfoto van een PDF?

Onze oplossing creëert zelf coverfoto’s.

Als iemand een foto neemt met zijn gsm en de locatie en andere info is opgeslaan, wordt deze automatisch overgenomen in jullie oplossing?

Correct, metadata die voor het opladen reeds in het beeld zit (bv. locatie, resolutie, oriëntatie, ...) wordt tijdens het verwerkingsproces automatisch uit het beeld gehaald en in het correcte metadata veld in onze oplossing ingevuld.

Kan ik zelf rollen en permissies instellen?

Onze oplossing heeft een uitgebreid security model op basis van rollen en groepen, waarbij toegang tot assets zoals beelden en/of documenten kan geregulariseerd worden.

Is your organisation next in line?

Together we find the right solution to your questions

Contact us